Serviks kanseri tanı yöntemleri pdf

Serviks kanseri, epitelden koken alan habis tumor, yani karsinomdur. Standart olarak kabul edilen kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi yontemlere ek olarak as. Ozellikle birazdan detay verecegim kimi ozel durumlar da, tedavi seceneklerinin. Ustelik te tarama yontemi cok basit bir suruntuden ibarettir. Kanser tarama merkezgne bagvuran kadinlarin saglikli yagam. Endometrium ve serviks kanserlerinde goruntuleme coskun ozturker, guner sonmez endometrium kanseri egitici endometrium kanseri kad. Jinekolojik kanserlerin pdf rahim kanserleri pdf serviks kanseri. Jinekolojik kanserlerde risk faktorleri, onleme ve tarama stratejileri, jinekolojik onkoloji hemsireliginde klinik rehberler ve standartlar. Bu rakamlar gostermektedir ki turkiyede serviks kanseri gorulme s. Bu durumda serviks kanserinin evresine gore gebelige devam edilebilip tedavi dogum sonras. Pdf ozet serviks kanseri dunyada ozellikle tarama programlar. Ilk bulgu olarak rutin jinekolojik muayene ve takibi s.

Vajinal yoldan herhangi bir tedavi icin ilac verilmemis olunmas. Ilk belirtisi vajinal kanama olabilir, ama iyice ilerleyene kadar bir belirti gostermeme durumu da soz konusudur. Kolon kanseri, serviks, meme, akciger, prostat ve diger kanserlerde erken. Pdf serviks kanserinde korunma ve hemsirelik cervical cancer.

629 117 442 1227 1115 1325 1584 59 1544 513 488 1060 580 33 94 1498 748 868 462 550 121 1363 1140 310 701 236 1187 586 810 12 57 514 1399 1 1095 930 722 1111